Štefan Kolibár Copywriter
Wiliam Kolmačka Art director
Petra Papajová Account manager
Jaroslav Mottl Social media brand manager
Matej Šima Programátor

ČO SME robili

staré spotrebiče

NÁŠ klient

Shoppie.sk

10dňová agentúra / 2014